Deprecated: Implicit conversion from float 11.5 to int loses precision in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 85

Deprecated: Implicit conversion from float 11.5 to int loses precision in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 87
Ekspansja międzynarodowa, brawurowe przetrwanie pandemii i błędy polskich przedsiębiorców

Firmy w 2020 roku stanęły przed ogromnym wyzwaniem zarówno biznesowym jak i finansowym. Wstrzymane działalności, kwarantanny w zakładach pracy, konieczność wdrożenia nowych sposobów zarządzania pracownikami. Co było największym wyzwaniem przedsiębiorców, gdzie popełniali błędy? Czy można prowadzić ekspansję zagraniczną w branży szkoleniowej, czyli rozmowa z Donatem Thomankiem, współwłaścicielem SQD Alliance.

Rok 2020 minął pod hasłem „praca zdalna”. Co Pana zdaniem jest największym wyzwaniem dla przedsiębiorców, którzy wprowadzili nowy format pracy?

Wyzwania związane z pracą zdalną, stoją zarówno przed pracodawcami, jak i pracownikami. Ogromnym wyzwaniem jest „zaufanie”. Wielu pracodawców funkcjonuje zgodnie z zasadą „zaufanie jest dobre, ale kontrola lepsza”. Praca zdalna w dużej mierze opiera się właśnie na zaufaniu. Obie strony muszą otwarcie i uczciwie do pracy zdalnej podchodzić, a to jest już połowa sukcesu. Kontrolujący pracodawca demotywuje, nadużywający „swobody” pracownik, powoduje wzrost działań kontrolnych pracodawcy – i tak koło się zamyka.

Pracownikom z kolei bardzo szybko zaczyna brakować kontaktów z kolegami i koleżankami, w efekcie czego, praca zdalna, która wcześniej była przywilejem, obecnie staje się obciążeniem. Dodatkowo, brak samodyscypliny, u wielu z nas powoduje spadek efektywności, a to z kolei frustrację. W konsekwencji rodzi długotrwały stres, a problemy narastają. Praca zdalna dotyczy głównie branży usługowo-administracyjnej. Produkcji nie da się przenieść do trybu home office. Niemniej produkcja bez zaplecza administracyjnego, napotyka również na poważne wyzwania.

Obecna sytuacja dotyka każdego, ale zdecydowanie przed największymi wyzwaniami stoją działy HR oraz BHP. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w zakładzie jest nieporównywalnie prostsze niż w warunkach domowych. Na pierwszy rzut oka, może się wydawać, że praca w trybie home office jest udogodnieniem i oszczędnością. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że znakomita większość wypadków i zachorowań, zdarza się w gospodarstwach domowych, należałoby ten pogląd zweryfikować. A to tylko jeden z aspektów.

Obecnie „uciekając” przed wirusem narażamy naszych pracowników na zwiększone ryzyko wypadku przy pracy w domu. Pojawia się też problem, znacznie większych obciążeń psychospołecznych. No i do tego, trudno jest o jasne regulacje prawne w tym obszarze. Przecina się tu sfera życia prywatnego z zawodowym.

Wymuszona praca zdalna pokazała, że wielu przedsiębiorców i managerów, zupełnie nie było do niej przygotowana. Brakowało procedur, sprzętu czy podstawowych zasad zarządzania pracownikami. Początkowa euforia pracowników, wkrótce przerodziła się w stres, powodujący chęć powrotu do biur. Co więcej, chęć powrotu, jest u części nawet większa niż strach przed zarażeniem się wirusem.

W mojej ocenie, kluczowe jest profesjonalne podejście do zarządzania pracą zdalną. Trzeba się już teraz zastanawiać nad opracowaniem długoterminowych rozwiązań. Połączenie pracy stacjonarnej i zdalnej, pozostanie z nami już na zawsze. I tu rozsądne w mojej ocenie jest wypracowanie zasad współpracy z firmą zewnętrzną, która dzięki swojej wiedzy i praktyce, jest w stanie zaproponować najbardziej efektywne rozwiązanie.

Czy oferta SQD Alliance, może pomóc przedsiębiorcom w zarządzaniu ich biznesem w czasie pandemii COVID-19? Jeżeli tak, to w jakiej formie?

Od samego początku portfel usług naszej firmy musiał odpowiadać na bieżące potrzeby czy problemy przedsiębiorstw. Temat pandemii COVID-19 dla wielu jest kluczowy, aby móc dalej funkcjonować. Jednym z takich obszarów, jest wsparcie naszych ekspertów w strategicznym zarządzaniu pracownikami. Mam tutaj na myśli doradztwo oraz wdrożenie odpowiednich procedur.

Stworzenie odpowiednich planów epidemiologicznych, zasad funkcjonowania oraz mechanizmów kontroli ich przestrzegania pozwala np. uniknąć licznych absencji pracowników. Często nie wystarcza noszenie maseczek albo dezynfekcja rąk. Wielu pracodawców, ciągle jeszcze nie rozumie, jak ważna w walce z pandemią, jest świadomość pracowników. Ośmielę się stwierdzić, że tylko odpowiedzialni pracodawcy, przetrwają tę próbę.

Kolejnym wyzwaniem w funkcjonowaniu firm, z którym borykają się wszyscy, są braki kadrowe. Z tym fenomenem mamy do czynienia już od lat. Teraz dochodzi jeszcze aspekt niespodziewanego wystąpienia braków kadrowych. Prowadzący biznes mają świadomość, że nie mogą pozwolić sobie na wstrzymanie produkcji, ale czasami nie wiedzą, w jaki sposób i na jakich zasadach pozyskać pracowników tymczasowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu we wspieraniu naszych partnerów, w sytuacjach braków kadrowych, mamy tutaj wypracowane i sprawdzone metody. Pozwala nam to dalej czynnie towarzyszyć we wsparciu produkcyjnym i inżynieryjnym naszych klientów.

Kolejny obszar, który, będzie jednym z kluczowych w 2021 roku, to dostosowanie przepisów BHP, do obecnie obowiązującego systemu pracy. Obserwując pracowników biurowych, zarządców nieruchomości czy właścicieli zakładów pracy, widzimy konieczność dostosowania przepisów do obecnej sytuacji. Jesteśmy pewni, że dotychczasowe formaty szkoleń wymagają znacznych zmian, aktualizacji i tym się aktywnie zajmujemy.

Wszyscy widzimy, jaką rolę zaczyna odgrywać digitalizacja i automatyzacja w życiu prywatnym oraz w procesach biznesowych. SQD Alliance ma w swojej ofercie także wsparcie o usługi informatyczne. Jak pokazuje ostatni czas, dla wielu przedsiębiorstw informatyzacja i digitalizacja procesów np. sprzedaży, była jedyną możliwą formą nadrabiania strat.

Poza tym należy sobie zdawać sprawę, że sytuacje kryzysowe wyzwalają bardzo różne emocje. Pojawiają się skrajności: od walki ponad siły, do depresji i poddania się już na samym początku. Staramy się również w tym zakresie, być do dyspozycji naszych partnerów. Często można uniknąć wielu problemów poprzez podnoszenie świadomości, odpowiednie szkolenia, badania medyczne, wykonywanie testów czy ustrukturyzowane wsparcie psychologiczne.

Jakie są plany rozwoju firmy na najbliższe lata?

Jednym z kluczowych kroków w była bardzo duża zmiana wizerunkowa oraz biznesowa, czyli przejście z Team Prevent Poland na SQD Alliance. Ten cel udało nam się zrealizować w grudniu 2020 roku, dzięki czemu, możemy pochwalić się nową nazwą oraz logotypem. Rebranding był i jest dla nas początkiem tego, co firma planuje na kolejne lata.

Z biznesowego punktu widzenia, bardzo ważna była zmiana w strukturach własnościowych, która pozwala nam na podejmowanie szybszych decyzji oraz dowolną optymalizację wachlarza naszych usług. SQD Alliance jest otwarte na wielopłaszczyznowego partnera biznesowego oraz przedsiębiorców poszukujących profesjonalnej obsługi we wszystkich obszarach jego działalności. Aby ten cel był możliwy do realizacji,

SQD Alliance stanie się marką parasolową dla kilku albo nawet kilkunastu submarek. Taki model zarządzania marką, pozwoli zaoferować naszym klientom gwarancję stabilności oraz zapewni opiekę najlepszych ekspertów w swojej branży. Będziemy też w stanie realizować cele klientów, w zależności czego będzie wymagał dany projekt – bardziej kompleksowo lub punktowo.

Kolejny nasz cel to kompleksowa koordynacja wielotematycznych projektów, zarówno na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym. Do tej pory działaliśmy głównie w Polsce, a teraz zdecydowanie chcemy skierować nasze działania, również na projekty i rynki zagraniczne. Jesteśmy w trakcie tworzenia i rozbudowy siatki doświadczonych partnerów biznesowych w kilku krajach europejskich, aby móc zapewnić obsługę w kilku krajach na podobnym poziomie, w myśl naszego hasła przewodniego „Wiele usług. Jeden partner”.

Planujecie jakieś inwestycje?

W następnych latach planujemy poczynić inwestycje na poczet już istniejących w naszym portfolio usług oraz na rozwój nowych. Dzięki wzmocnieniu naszej pozycji, będziemy mogli rozwinąć nowe kierunki, co również pozwoli nam na bardziej efektywną ekspansję międzynarodową. Pojęcia takie, jak automatyzacja procesów, digitalizacja pracy, rozwój nowych metod nauczania stają się u nas rzeczywistością.

Już dziś nasze szkolenia są prowadzone w nowoczesny, warsztatowy, grywalizacyjny sposób i to zarówno w formule face to face, jak i zdalnie. Ten kierunek rozwoju szkoleń spotyka się z dużym zainteresowaniem i akceptacją klientów. Będziemy nasze szkolenia dalej intensywnie rozwijać oraz uzbrajać w najnowocześniejsze narzędzia.

Planujemy rozwój zarówno organiczny, poprzez inwestycje kadrowe i sprzętowe, jak również inwestycje w strategicznych partnerów mogące przybrać formę akwizycji. Już teraz mogę zdradzić, że prowadzimy zaawansowane rozmowy z partnerami m.in. na Ukrainie i w Bułgarii, planujemy także projekty na Słowacji, w Czechach i w Niemczech.

Które rynki czy kierunki rozwoju są określane dla Państwa, jako najważniejsze z perspektywy firmy i dlaczego?

Pandemia koronawirusa w Polsce w 2020 roku pokazała wielu biznesom, że są sytuacje polityczno-gospodarcze, których nikt nie jest w stanie przewidzieć i zaplanować wcześniej. W przypadku naszej firmy, mogę z dużą śmiałością stwierdzić, że udało nam się wręcz brawurowo przetrwać najtrudniejszy okres pandemii, dzięki temu, że zrzeszamy najlepszych ekspertów w branży. Co więcej, stanowimy zespół świetnych, lojalnych i empatycznych ludzi, z którymi jesteśmy w stanie przetrwać niejedną burzę.

Dlatego mogliśmy działać elastycznie i szybko dopasować działanie do potrzeb rynkowych. W efekcie nasze działania w ostatnim roku jeszcze bardziej wzmocniły zespół oraz firmę. Pomogło to nam jasno zdefiniować plany rozwojowe oraz wskazać nowe kierunki i szanse biznesowe. Obecnie stawiamy na digitalizację i automatyzację, zarówno naszej oferty, ale także współpracy w ramach codziennej pracy.

Dostrzegamy ogromny potencjał współpracy z przemysłem ciężkim, produkcją maszyn i energii. Tutaj kluczowe będzie stworzenie oferty szytej na miarę potrzeb, która będzie odpowiadała na daną sytuację rynkową i ekonomiczną.

Jak wspominałem wcześniej, naszym hasłem przewodnim jest „Wiele usług. Jeden partner”. Zgodnie z nim obsługujemy kompleksowo firmy i instytucje w obszarach BHP, promocji zdrowia, inżynierii i ochrony środowiska, obsługi IT, aż do wsparcia inżynieryjnego i produkcyjnego. Kolejny kierunek biznesowy, który chcemy jeszcze bardziej rozwinąć i skupić na nim naszą uwagę, to działalność szkoleniowa. Planujemy nowe tematy oraz metody oparte o nowoczesne technologie. Szkolenia będą jeszcze lepiej dopasowane do oczekiwań klientów, a dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów, będzie to jeden z filarów działalności na kolejne lata.

Na koniec powtórzę tylko, że podnoszenie świadomości, rozwój personelu, podnoszenie jego kwalifikacji, były, są i będą kluczowe dla przetrwania i rozwoju każdej firmy i my zamierzamy w tym rozwoju brać czynny udział.

Kontakt dla mediów

Anna Goławska

Commplace

a.golawska@commplace.com.pl

tel. +48 794 963 236