Deprecated: Implicit conversion from float 11.5 to int loses precision in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 85

Deprecated: Implicit conversion from float 11.5 to int loses precision in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 87
Etykiety RFID na opakowania transportowe – śledzenie dostawy

Poprawny przebieg procesów logistycznych zależy w dużej mierze od sprawności wymiany informacji między uczestnikami danej operacji na każdym etapie łańcucha dostaw. Aby ułatwić i przyspieszyć tę komunikację, wykorzystuje się etykiety RFID, w tym m.in. charakterystyczne, żółte etykiety stosowane w branży automotive. Informacje zapisane na takiej etykiecie pozwalają na śledzenie dostawy.

Aby ujednolicić sposób przekazywania informacji w łańcuchu logistycznym, opracowano specjalne systemy oznaczania jednostek logistycznych. Standaryzacja obejmuje projekt graficzny oraz dane, które powinny zostać zawarte na etykietach umieszczanych na opakowaniach transportowych. Wykorzystanie technologii RFID pozwala na automatyczny zapis informacji na nośniku radiowym, błyskawiczny odczyt danych oraz śledzenie dostawy w czasie rzeczywistym.

Do czego służą żółte etykiety logistyczne RFID?

Żółte etykiety RFID wykorzystywane w branży automotive służą do oznaczania pojemników transportowych w celu ułatwienia i przyśpieszenia komunikacji między kolejnymi uczestnikami łańcucha dostaw. Specjalne oznaczenia ułatwiają bieżącą kontrolę procesu oraz pozyskiwanie niezbędnych informacji o aktualnym statusie operacji. Ponadto automatyczna rejestracja danych zawartych na standaryzowanych etykietach logistycznych znacznie przyspiesza proces realizacji dostawy oraz zmniejsza ryzyko powstawania błędów administracyjnych.

Etykiety RFID na opakowania transportowe – jak to działa?

Żółte etykiety logistyczne umieszcza się na opakowaniach transportowych, w których poszczególne komponenty lub całe jednostki są przewożone do kolejnych punktów odbioru na etapie łańcucha dostaw. Na tego typu etykietach umieszcza się nośniki informacji w postaci chipów RFID, umożliwiające usprawnienie komunikacji oraz automatyzację przyjęć i wydań. Chipy mają dużą pojemność pamięci, dzięki której mogą przechowywać wszystkie niezbędne dane. Są również skutecznie odczytywane przez wszystkie bramki RFID.

Wygląd oraz zawartość etykiet podlegają standaryzacjom. Na przykład standaryzację etykiet dla branży automotive znajdziemy w dokumentach VDA, czyli Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego.

– Standaryzacje zawarte w dokumentach VDA (m.in. VDA 4913, VDA 4994, czy VDA 4902) obejmują wymiary, układ zadrukowanych informacji oraz sposób kodowania etykiet. Dla dużych pojemników czy przesyłek stosuje się etykiety w formacie 208×150 mm. Dla pojemników mniejszych jest to format 208×80 mm – wyjaśnia Dariusz Kawecki, menedżer produktu odpowiedzialny za rozwiązania dotyczące automatycznej identyfikacji w Etisoft.

Żółte etykiety są etykietami bezklejowymi. Daje to możliwość samodzielnego przymocowania ich do pojemnika transportowego, na przykład przy użyciu kółek samoprzylepnych wykonanych z taśm Duct. Wiele opakowań transportowych jest też wyposażonych w specjalne uchwyty, w których można umieścić tego typu etykiety. Każdy dostawca może je więc stosować w zależności od aktualnego zapotrzebowania.

Drukarki do etykiet RFID – sposób na przygotowanie kompletnej etykiety

Gotowa etykieta powinna zawierać czytelny nadruk. Aby go przygotować, należy wyposażyć się w urządzenie gwarantujące łatwe i bezproblemowe zadrukowanie oraz zakodowanie etykiety.

– Przy wyborze drukarki do etykiet RFID warto mieć na uwadze przede wszystkim szerokość głowicy drukującej. Do oznaczania opakowań transportowych używamy etykiet logistycznych o różnych wymiarach – dla dużych pojemników jest to przeważnie 208×150 mm. Tymczasem standardowe urządzenia najczęściej są wyposażone w głowice w rozmiarze 4”, zbyt wąskie dla większych etykiet. Rozwiązaniem, które najczęściej polecamy w tym przypadku naszym klientom, są profesjonalne drukarki do etykiet RFID znanych marek Printronix czy Zebra. Umożliwiają one jednoczesny druk i kodowanie znaczników RFID, a także obsługują etykiety logistyczne w rozmiarze aż do 6”. Automatyczna weryfikacja poprawności wydrukowanych danych uniemożliwia wykorzystanie nieczytelnych lub nieprawidłowo zakodowanych etykiet – tłumaczy ekspert.

Aby więc etykieta RFID do opakowań transportowych prawidłowo spełniała swoją rolę, warto zwrócić uwagę na każdy aspekt wpływający na jej jakość i czytelność – w tym również na odpowiednie urządzenie do drukowania oraz kodowania RFID. Rozwiązanie takie znacznie usprawni proces kontrolowania ścieżki transporterów na każdym etapie łańcucha dostaw.