Deprecated: Implicit conversion from float 11.5 to int loses precision in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 85

Deprecated: Implicit conversion from float 11.5 to int loses precision in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 87
Nie tylko biznes, ale też odpowiedzialność społeczna – wpływ działań CSR na wizerunek firmy

Działania CSR pozwalają tworzyć wizerunek przedsiębiorstwa etycznego i godnego zaufania na wielu płaszczyznach. W ten sposób firma pokazuje, że nie czuje się odpowiedzialna jedynie za realizację założonych wyników, ale też pragnie mieć realny wpływ na otoczenie – lepsze samopoczucie pracowników, satysfakcję klientów, poprawę jakości życia społeczeństwa czy stan środowiska. Odpowiedzialność społeczna jest także jednym ze skutecznych sposobów na dbanie o konkurencyjną pozycję przedsiębiorstwa na rynku.

Odpowiedzialność popłaca – korzyści z prowadzenia polityki CSR

Działania CSR w biznesie są szansą na wykreowanie wizerunku odpowiedzialnego, etycznego i proaktywnego przedsiębiorstwa. Mają na celu stworzenie zakładu pracy przyjaznego pracownikom, klientom, społeczeństwu i środowisku. CSR to sposób na wykorzystanie przestrzeni biznesowej nie tylko do osiągania celów finansowych firmy, ale też zmiany otoczenia na lepsze.

– W audycie CSR Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przeprowadzonym przez firmę Thule sprawdzono działalność firmy Etisoft pod kątem bezpieczeństwa środowisk pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, gospodarką odpadami oraz ochroną środowiska. Audyt zakończył się uzyskaniem najwyższego możliwego wyniku. Stanowi on potwierdzenie tego, że przedsiębiorstwo prowadzi owocne działania CSR na rzecz klientów, pracowników i bezpieczeństwa. Etisoft został również sklasyfikowany i uhonorowany brązowym medalem przez EcoVadis – to nagroda za skuteczne i poprawne działania realizowane w łańcuchu dostaw w zakresie środowiskowym, społecznym oraz etycznym. Działania wspierające zrównoważony rozwój wykorzystujemy w naszej firmie do budowania lepszej i bezpiecznej przyszłości, a także poprawy jakości oraz komfortu życia i pracy – mówi Joanna Heler-Kończakowska z działu marketingu firmy Etisoft.

Prowadzenie polityki CSR przynosi korzyści zarówno w przestrzeni wewnętrznej, jak i zewnętrznej firmy. Zachęcanie do udziału w aktywnościach ma wpływ na prowadzenie zdrowszego trybu życia, podejmowanie nowych wyzwań i angażowanie się w poprawienie stanu społeczeństwa oraz środowiska. Przynosi to fizyczne efekty w postaci profilaktyki zdrowotnej, zaspokojenia potrzeb danej jednostki czy też wzrostu świadomości dotyczącej konieczności prowadzenia działań ekologicznych.

Dbanie o jakość usług, komfort pracy i tworzenie wizerunku konkurencyjnego i etycznego przedsiębiorstwa przekłada się także na zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników, a także na pogłębienie relacji z klientami oraz wzrost zaufania u nowych, potencjalnych odbiorców.

Sposoby na realizację działań CSR w biznesie

Jednym z najpopularniejszych i najbardziej skutecznych sposobów na realizację działań odpowiedzialności społecznej w biznesie jest angażowanie się w akcje społeczne, środowiskowe oraz sportowe.

– Raporty z akcji społecznych, w które regularnie się angażujemy, umieszczamy na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Uczestniczenie w tego typu wydarzeniach pomaga nam wprowadzić wśród pracowników ducha zdrowej rywalizacji, pracy zespołowej, a przede wszystkim – dobrej zabawy. Ogromną przyjemność sprawiają nam wyzwania związane z aktywnością sportową. Mieliśmy na przykład przyjemność zostać jednym z głównych sponsorów największego wyzwania rowerowego w regionie – RowerON. Regularnie podejmujemy działania promujące profilaktykę zdrowia wśród pracowników. Bierzemy także udział w akcjach związanych z pomocą bezdomnym zwierzętom – opowiada Joanna Heler-Kończakowska.

Okres przedświąteczny stanowi doskonały moment na zrealizowanie akcji CSR związanych z pomocą potrzebującym. Wiele firm angażuje się na przykład w przygotowywanie paczek z prezentami dla dzieci z domów dziecka lub osób przebywających w domach opieki społecznej. Zima to czas niesprzyjającej pogody, dlatego mile widziane są wszelkie akcje związane z pomocą tym, którzy są szczególnie narażeni na negatywny wpływ niskiej temperatury.

Przygotowywanie ciepłych posiłków i zbiórka koców chroniących bezdomnych przed chłodem, czy też zbiórki darów rzeczowych dla zwierząt przebywających w schroniskach to bardzo odpowiedzialne zadania – pozwalają nie tylko wykazać się wsparciem i proaktywną postawą, ale też mieć realny wpływ na zdrowie, a czasem nawet życie innych. Branie udziału w takich akcjach stanowi sposób na wyznaczanie trendów związanych z działaniami CSR, co stanowi dowód konkurencyjnej pozycji firmy na rynku.