Deprecated: Implicit conversion from float 11.5 to int loses precision in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 85

Deprecated: Implicit conversion from float 11.5 to int loses precision in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 87
Fundacja Dobro Powraca – Commplace – biuro prasowe

Fundacja Dobro Powraca została wpisana do Rejestru Krajowego Rejestru Sądowego 8 października 2009 r. Został jej nadany status organizacji pożytku publicznego

Fundacja została założona przez Chorych na SM i ich rodziny oraz Przyjaciół jako reakcja na problemy dotykające osoby ze stwardnieniem rozsianym w Polsce. W obliczu niewydolnego systemu opieki zdrowotnej nad pacjentami z SM, brakiem refundacji leków, trudnościami w dostępie do nowoczesnych terapii oraz rehabilitacji powołaliśmy organizację, której celem jest niesienie pomocy chorym na SM oraz walka o systemowe zmiany, które polepszą sytuację ogółu chorych. Jest to inicjatywa pacjentów, których połączyła wiara, że raźniej jest działać w grupie.