Firma KOCH Industrieanlagen GmbH jest wysoce wyspecjalizowanym oferentem systemowych rozwiązań w zakresie robotyki przemysłowej z ponad 40-letnim doświadczeniem w dziedzinie automatyzacji produkcji oraz ponad 25-letnią praktyką w konstrukcji i stosowaniu systemów robotów.

Firma opracowuje i realizuje elastyczne systemy zrobotyzowane dla wszelkiego rodzaju zastosowań przemysłowych zarówno jako integrowalne systemy autonomiczne jak i kompletne zespoły maszyn do napełniania, pakowania, paletyzacji, komisjonowania a także systemowe rozwiązania intralogistyczne lub zespoły urządzeń powiązanych ze sobą w sposób elastyczny.
Nasze spektrum produkcji i usług stanowi kompletna ofertę – od opracowań koncepcyjnych i planowania poprzez realizacje, montaż, rozruch, szkolenie i serwis posprzedażowy w trakcie całego okresu żywotności urządzeń.