Innology to projekt doradczy stworzony w celu wspierania spółek deep-tech w aplikowaniu o środki unijne na badania, rozwój i innowacje, zarówno na poziomie krajowym, jak i centralnym (tj. bezpośrednio w Komisji Europejskiej). Zapewnia kompleksowe wsparcie doradcze w procesie opracowania strategii finansowania z wykorzystaniem funduszy unijnych, ukształtowania koncepcji projektu, dostosowanie jej do wymagania wybranego programu dotacyjnego, przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczenia przyznanego wsparcia.