Deprecated: Implicit conversion from float 11.5 to int loses precision in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 85

Deprecated: Implicit conversion from float 11.5 to int loses precision in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 87
Contec S.A. pozyskał od inwestorów blisko 50 mln złotych  – Commplace – biuro prasowe

Contec S.A. pozyskał od inwestorów blisko 50 mln złotych 

Contec
Informacja prasowa

Spółka Contec S.A., która zajmuje się odzyskiwaniem surowców przemysłowych ze zużytych opon, pozyskała blisko 50 mln zł (10 mln euro). Środki te zostaną przeznaczone na rozbudowę instalacji, co pozwoli na zwiększenie wydajności szczecińskiej fabryki Contec niemal trzykrotnie. Pieniądze wyłożą dwaj inwestorzy – HiTech ASI, fundusz corporate venture capital Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Warsaw Equity Group, który jest większościowym akcjonariuszem.  

Contec S.A. inwestuje w zwiększenie mocy przerobowych 

Lead Investorem rundy jest HiTech ASI, którą zarządza VINCI – spółka zależna Banku Gospodarstwa Krajowego. Drugim inwestorem jest większościowy akcjonariusz – Warsaw Equity Group.Pozyskane środki (w podziale na: 8 mln euro – HiTech ASI oraz 2 mln euro – Warsaw Equity Group) zostaną wykorzystane na zwiększenie mocy przerobowych zakładu. Po sfinalizowaniu prac Contec będzie mógł nominalnie przetwarzać 33 tys. ton zużytych opon rocznie – to aż trzykrotnie więcej niż jest to możliwe przy wydajności dzisiejszej instalacji. Ponadto modernizacja zwiększy możliwości produkcyjne oleju popirolitycznego oraz odzyskanej sadzy technicznej. 

Zakończenie rozbudowy instalacji w Szczecinie planowane jest w pierwszej połowie 2024 roku. Dodatkowo Contec prowadzi obecnie analizy związane z poszukiwaniem optymalnych lokalizacji pod budowę kolejnych zakładów w Europie. 

Contec S.A. znacząco redukuje ślad węglowy dzięki autorskiej technologii 

Contec odzyskuje materiały przemysłowe ze zużytych opon stosując autorską technologię pirolizy Molten. Jest to unikatowe w skali światowej rozwiązanie, które do rozgrzania reaktora, w którym zachodzi proces pirolizy wykorzystuje mieszaninę ciekłych soli. Prace nad rozwiązaniem trwały pięć lat, a spółka zaangażowała w pracę badawczą m.in. zespół naukowy Politechniki Warszawskiej. Contec jako pierwszy producent na świecie skomercjalizował tę technologię. Technologia Molten pozwala utrzymać ciągłość procesu w optymalnych warunkach, przez co jest on bezpieczniejszy, wydajniejszy i bardziej ekonomiczny.  

Contec przetwarza zużyte opony pozyskując z nich odzyskaną sadzę techniczną (rCB), olej popirolityczny oraz stal. Wyprodukowanie w ten sposób surowce generują przeszło pięciokrotnie mniejszy ślad węglowy niż konwencjonalne surowce na bazie paliw kopalnianych, które są w stanie zastąpić. 

Działalność Contecu idealnie wpisuje się w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Co roku na świecie ponad miliard zużytych opon nadaje się do utylizacji, w samej Unii Europejskiej jest to ponad 3 mln ton odpadu. Niestety blisko dwie trzecie zużytych opon jest – często nielegalnie – spalana lub zakopywana. Dzięki swojej technologii, Contec jest w stanie w efektywny i bezpieczny sposób dać zużytym oponom nowe życie – zamieniając je w surowce, które mogą być użyte m.in. przy produkcji nowych opon i innych produktów gumowych.

„Pozyskanie finansowania stanowi ważny krok w rozwoju Contec. Zainteresowanie naszymi produktami znacząco przewyższa dotychczasowe możliwości produkcyjne, a pozyskany kapitał pozwoli nam je powiększyć i sprawniej reagować na zgłaszany popyt. Od wielu lat obserwujemy wyraźne działania branży przemysłowej w kierunku “zamykania obiegu” czyli cyrkularności. Implementacja zrównoważonych rozwiązań, które pozwolą zmniejszać wpływ przedsiębiorstw na środowisko, stanowi jeden z filarów uzyskania statusu nowoczesnej i konkurencyjnej firmy oraz faktyczną realizację celów opisanych w strategiach ESG światowych koncernów. My jako Contec jesteśmy partnerem umożliwiającym dekarbonizację łańcuchów dostaw i wykorzystanie zrównoważonych surowców, zwłaszcza w branży tworzyw sztucznych i gumy” – mówi Krzysztof Wróblewski, CEO Contec S.A.  

„Misją HiTech ASI jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju przez budowę wartości spółek projektowych na różnych poziomach ich rozwoju oraz wzmacnianie innowacyjności polskiej gospodarki i podnoszenie jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Zaangażowanie w spółkę Contec S.A. jest realizacją misji HiTech – wpłynie to pozytywnie na rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym i zwiększy specjalistyczne kompetencje polskiej spółki” – powiedział Piotr Woliński, CEO VINCI. 

Nowy inwestor jest jednym z potwierdzeń, że dla Contec 2023 rok będzie przełomowy. Już w styczniu br. dzięki wsparciu Warsaw Equity Group, firma zakończyła instalację back-endu w swoim procesie technologicznym. Dzięki czemu rozpoczęto sprzedaż odzyskanej sadzy do klientów.  

„Contec to projekt venture buildingowy Warsaw Equity Group, który realizujemy od 2015 roku. Po okresie intensywnego R&D, który przyniósł efekt w postaci stabilnej i skalowalnej technologii, przyszedł moment, w którym spółka przechodzi do fazy intensywnej komercjalizacji. W związku z tym Spółka potrzebuje środków i partnerów, aby zwiększać swoje moce produkcyjne i w konsekwencji móc odpowiedzieć na popyt zgłaszany przez firmy z sektora chemicznego i gumowego. Cieszę się, że Contec pozyskał takiego partnera jak BGK. Dzięki tej współpracy nasza spółka portfelowa będzie mogła wzmacniać swoją pozycję na europejskim rynku” – komentuje Przemek Danowski, Managing Partner w Warsaw Equity Group. 

O Contec S.A.  

Contec S.A. specjalizuje się w przetwarzaniu opon samochodowych. Produkuje z nich pełnowartościowe surowce wykorzystywane ponownie w przemyśle. Jest to jedyna firma na świecie, która wykorzystuje stopioną sól jako nośnik ciepła. Autorska technologia Molten stwarza warunki dla bezpieczniejszej, wydajniejszej i bardziej ekonomicznej metody produkcji, zaprojektowanej z myślą o powtarzalnej jakości. Od 2017 roku firma udoskonala i optymalizuje tę technologię, aby wyprodukować alternatywę dla sadzy i surowców petrochemicznych.  

O VINCI S.A. 

VINCI S.A. jest spółką zależną Banku Gospodarstwa Krajowego. Przedmiotem jej działalności jest zarządzanie alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, zapewniającymi odpowiednie rozwiązania w zakresie finansowania polskich przedsiębiorców. Aktualnie VINCI zarządza dwoma funduszami venture capital: HiTech ASI, który dostarcza kapitał spółkom technologicznym na różnych poziomach rozwoju oraz IQ ASI, który inwestuje na wczesnych poziomach rozwoju w projekty o charakterze badawczo-naukowym. 

O Warsaw Equity Group 

Warsaw Equity Group jest wiodącą prywatną firmą inwestycyjną, która inwestuje i wspiera projekty z obszaru innowacyjnych rozwiązań mających na celu automatyzację procesów i poprawę efektywności przedsiębiorstw, a także z obszaru zrównoważonego rozwoju. Działa na rynku od ponad 20 lat. 

Kopiuj tekst Załączniki