Deprecated: Implicit conversion from float 11.5 to int loses precision in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 85

Deprecated: Implicit conversion from float 11.5 to int loses precision in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 87
Szkolenia BHP – standard, który wymagał nowoczesnego podejścia przy COVID-19 – Commplace – biuro prasowe

Szkolenia BHP – standard, który wymagał nowoczesnego podejścia przy COVID-19

SQD Alliance
Informacja prasowa

Szkolenia BHP to doskonałe miejsce na poruszenie tematów związanych z bezpieczeństwem pracy, także w kontekście trwającej pandemii COVID-19. Wtedy też pracownicy mają okazję zapozna się m.in. z niezbędnymi przepisami i zasadami dotyczącymi wykonywania codziennych obowiązków, czynnikami, które mogą stwarzać zagrożenie czy ochronę życia – np. pierwsza pomoc. Jak obecna sytuacja epidemiologiczna wpłynęła na unowocześnienie podejście do standardowych szkoleń pracowniczych? Czy BHP wymaga bardziej nowoczesnego formatu?

Zgodnie z przyjętymi zasadami, szkolenie BHP występuje w dwóch formatach: wstępne i okresowe. Pierwsze z nich jest niezbędne przy zatrudnianiu nowych pracowników, natomiast szkolenie okresowe, ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wraz z pandemią, dużo firm całkowicie zmieniło system działania: praca zdalna, systemy zmianowe, outsourcing pracowników. W konsekwencji, temat szkoleń pracowniczych, także musiał ulec zmianie.

Szkolenia BHP – wymogi prawne w czasie epidemii

W Polsce powstały liczne rozporządzenia, które miały być udogodnieniem dla pracodawców, w tym min. ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wskazuje możliwość przeprowadzenia szkolenia BHP w formie internetowej.

Do czasu wybuchu pandemii koronawirusa, szkolenie BHP było realizowane „na żywo” w ramach spotkań z ekspertami w tej dziedzinie. Samo szkolenie było doskonałą okazją do zapoznania się z pracownikami i zwrócenia ich uwagi na zagadnienia oraz profilaktyką ochrony zdrowia. Jednak obecna sytuacja epidemiologiczna zmusiły firmy oraz pracodawców, aby spojrzeć dużo szerzej na ten aspekt.

Ostatnie miesiące pokazują, że ciągłe zakazy, nakazy czy odstępstwa związane z nowymi regulacjami prawnymi bądź wytycznymi, są dla wielu pracowników niezrozumiałe. Pracodawcy wiedzą, że muszą chronić zdrowie i życie pracowników, ale ze względu na pojawiające się wciąż nowe, często sprzeczne informacje, nie wiedzą, co mogą, co powinni, a czego nie. Eksperci BHP podczas szkolenia rozwiewają wątpliwości z tym związane, jak również przybliżają aktualne regulacje prawne i wytyczne odnoszące się do przepisów obowiązujących od lat, na które do tej pory, mało kto zwracał większą uwagę.

Rozszerzenie oferty szkoleń BHP o wiedzę epidemiologiczną i prawną.

Uczestnictwo w zorganizowanych szkoleniach, które dodatkowo poruszają tak ważną tematykę, jak wiedza epidemiologiczna czy prawna, pozwala nie tylko na ochronę indywidualnych osób biorących udział w szkoleniu, ale poprzez wdrożone przez nich zachowania, umożliwi skuteczniejszą walkę z pandemią i wcześniejszy powrót do normalności.

W SQD Alliance jedno ze szkoleń w całości poświęcone jest właśnie takim zagadnieniom: „COVID-19 w Twoim zakładzie pracy – wyzwanie epidemiologiczne i prawne”. Szukając szkolenia, które pozwoli pogłębić wiedzę, zarówno w obszarze BHP, jak również w innych specjalistycznych dziedzinach, warto wybrać firmą specjalizującą się dedykowanym dla niej obszarze. Dzięki czemu firma nie tylko spełni wymogi prawne, w związku z przeprowadzeniem szkoleń dla nowych pracowników, ale także pozyska wiedzę niezbędną do funkcjonować pod kątem prawnym.

Szkolenia internetowe – przyszłość branży

Zapis odnośnie szkoleń w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 brzmi: „Art. 12e. 2. W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w: 1) okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, lub 2) w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii – termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.”

Wynika z tego, że wszystkie szkolenia, które nie zostały przeprowadzone, w końcu się odbędą bez względu na samą formę. Rozporządzenie daje możliwość przesunięcia szkoleń stacjonarnych do 60 dni od momentu ustania zagrożenia. Jednakże trzeba liczyć się z tym, iż w przypadku większej liczby osób, organizacja większych spotkań może być nadal utrudniona. Dlatego, najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie szkolenia BHP przez Internet.

Mimo iż początkowo wiele osób niechętnie podchodziło do szkoleń w trybie zdalnym, teraz po roku trwającej epidemii, można jednoznacznie stwierdzić, że są one tak samo efektywne, co szkolenia przeprowadzane stacjonarnie. Szkolenia online i materiały e-learningowe, pozwoliły na dopasowanie formy przekazu do preferencji uczestników szkolenia. Brak konieczności wychodzenia z domu i możliwość wzięcia udziału w kursie o dogodnej godzinie, to tylko niektóre z argumentów przekonujących do utrwalenia tej formy przeprowadzania szkoleń BHP.

Warto zauważyć, że szkolenia BHP w formie internetowej posiadają niezbędne minimum programowe, które pracownik powinien poznać, dlatego pracodawca może być pewny, że spełniają one normy prawne.  Dodatkowo uczestnicy szkolenia online, mają do dyspozycji liczne materiały w formie elektronicznej i mogą wrócić do zagadnienia i je powtórzyć.

Jak wyglądać będą szkolenia BHP po ustaniu pandemii koronawirusa?

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi zachowywania dystansu, wiele wskazuje na to, że nawet po skończonej pandemii, szkolenia online będą nieodłącznym elementem funkcjonowania firm, a te bezpośrednie, będą realizowane tylko dla małych grup.

Z punktu widzenia osób prowadzących szkolenia, mniejsza ilość osób uczestniczących w kursie, pozwala na zrealizowanie większej ilości ćwiczeń praktycznych, a także dyskusje połączone z wymianą doświadczeń. Aktywny udział uczestników szkolenia pozwala na łatwiejsze przyswojenie zagadnień, co dostrzec można było podczas szkoleń online. Wykorzystywanie interaktywnych elementów, takich jak quizy czy gry, pozwoliły nie tylko zainteresować uczestników spotkania, ale także stały się doskonałym przerywnikiem pomiędzy kolejnymi omawianymi zagadnieniami.

Z racji, że część firm zajmujących się szkoleniami, dostosowało ofertę do aktualnej sytuacji epidemiologicznej, materiały przez nich przygotowane, świetnie sprawdzą się także podczas klasycznych szkoleń. Filmy instruktażowe dotyczące pierwszej pomocy czy umiejętnego korzystania z gaśnicy, pozwolą w różnorodny i ciekawy sposób przedstawić często sprawiające kłopoty treści.

Szkolenia hybrydowe – przyszłość branży?

W przypadku prowadzenia szkoleń w formie hybrydowej z pewnością przydadzą się dobre nawyki nabyte podczas szkoleń online, takie jak nawiązanie kontaktu trenera z uczestnikami szkolenia, poprzez wykorzystanie stosownych aplikacji, czy możliwość technicznej weryfikacji obecności na kursie.

W przypadku szkoleń BHP z wykorzystaniem platformy e-learningowej do przekazania części teoretycznej wiedzy, wprowadzenie kilku głosów lektorskich znacząco poprawia odbiór przekazywanych treści.

Eksperci, którzy są zwolennikami nowoczesnego podejścia w branży szkoleniowej, zwracają też uwagę, na aspekt komunikacji bezpośredniej spotkań online. Z ich doświadczenia wynika, że video spotkania to okazja na zadanie pytań i rozwianie wątpliwości, podobnie, jak ma to miejsce w trakcie szkolenia stacjonarnego. Natomiast forma e-learningu, powinna być jedynie uzupełnieniem szkolenia, a nie jedyną jego formą.

W przyszłości, najlepszy byłby model hybrydowy, gdzie materiały w formie e-learningu, będzie można uzupełnić o szkolenie stacjonarne albo internetowe, ale w formie video spotkań.

Kontakt dla mediów

Anna Goławska

Commplace

a.golawska@commplace.com.pl

tel. +48 794 963 236

Kopiuj tekst