Deprecated: Implicit conversion from float 11.5 to int loses precision in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 85

Deprecated: Implicit conversion from float 11.5 to int loses precision in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 87
Audyt technologiczny szansą na znalezienie oszczędności i redukcję kosztów. Kto powinien go zrobić? – Commplace – biuro prasowe

Audyt technologiczny szansą na znalezienie oszczędności i redukcję kosztów. Kto powinien go zrobić?

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.
Informacja prasowa

Oprócz klasycznej analizy due diligence stanu prawnego i finansowego, warto w ramach cyklicznej weryfikacji stanu organizacji zadbać o analizę kondycji technologicznej firmy. Audyt technologiczny, bo o nim mowa, jest niezwykłą szansą dla firm, dając w efekcie możliwość znalezienia oszczędności i redukcję kosztów.

Czym jest audyt technologiczny?

Audyt technologiczny umożliwia:

  • identyfikację ciągłości procesów produkcyjnych, ich odchyleń, anomalii i zakłóceń,
  • przegląd sprawności ciągów technologicznych, rozpoznanie grup ryzyka przyszłej awarii czy usterki (np. korozja zewnętrzna i wewnętrza),
  • przegląd punktów stycznych współpracy pracowników i maszyn (analiza chronometraży, wykorzystania narzędzi, statystyk i wskaźników wydajnościowych).

Mając wiedzę na temat funkcjonowania tych obszarów, firma może zidentyfikować te miejsca, w których – poprzez wprowadzenie zmian – da się zredukować koszty.  

Audyt technologiczny to również zestaw cyklicznych zadań dla ekspertów poza zakładem produkcyjnym. To ciągła analiza otoczenia danej organizacji w odniesieniu do nowości technologicznych, wariantów modernizacji i rozbudowy zakładu, a także standardu i praktyk stosowanych w danym zakładzie w konfrontacji z branżą i konkurencją. Wreszcie to stała kooperacja z zespołami projektantów i marketerów odpowiedzianych za kreację rozwiązań nowych produktów i wyrobów, a zatem nowych inicjatyw wpływających na konieczność przezbrojenia, dobudowy lub wymiany starych urządzeń na nowe.

Jedyną stałą jest zmiana

Tendencją obserwowaną w szczególności wśród spółek z tradycyjnych sektorów przemysłowych, jest brak rewizji i dostosowania raz przyjętej strategii technologicznej do zmieniającego się otoczenia. Tymczasem u podstaw audytu technologicznego leży „święta piątka” obszarów badawczych, od których należy rozpocząć i osadzić działania audytorskie. Mowa o obszarze strategii, technologii, B+R i innowacji oraz finansach.

Biznesowa strategia firmy determinuje kierunki technologiczne obrane przez firmę, tj. adekwatność stosowania danej technologii, uwarunkowania makroekonomiczne stosowania danej technologii czy obecność konkurencji. – Audytowi warto poddać możliwości dalszego rozwoju technologii, transferu technologii pomiędzy zakładami, obszary własności intelektualnej do technologii, w tym sposoby i warunki na jakich korzysta się z technologii, kwestię niezależności technologicznej – doradza Paweł Uss z CBRTP.

Nieodłącznym elementem technologii jest innowacja oraz B+R, które dla polskich przedsiębiorstw przez ostatnie dekady stanowiły niski, jeśli nie najniższy priorytet. – Tymczasem to właśnie te obszary decydują o przewagach konkurencyjnych i dalszym bycie organizacji na rynku. Audytować zatem należy również zakresy działalności B+R, opcje kooperacji z zewnętrznymi hub’ami B+R, możliwości finansowe prowadzenia ryzykownych prac badawczych i testowych, a także gotowość i dojrzałość innowacyjną zakładu, funkcjonujące procedury, a przede wszystkim źródła innowacji tj. produkt, usługa, proces – zauważa Paweł Uss.

Poza wspomnianym obszarem marketingowym, tak często deprecjonowanym w aspekcie innowacyjności technologicznej, ważną rolę w procesie audytu pełnią funkcje operacyjne – tj. technologie informacyjne, operacje sprzedażowe, standardy jakościowe – a także trendy ekologiczne i środowiskowe.

Przeprowadzenie audytu w tak szerokim spektrum, mimo długotrwałego procesu, może przynieść wiele korzyści, warto więc zwrócić uwagę na tę możliwość w celu zoptymalizowania swoich procesów i zwiększenia efektywności. Kto powinien go wykonać? Zdaniem eksperta Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A., z audytu technologicznego powinny skorzystać zwłaszcza firmy z obszaru produkcji, z branży motoryzacyjnej czy budowlanej.

Kiedy wykonać audyt w firmie z sektora produkcyjnego?

Jeśli przedsiębiorstwo planuje wdrożenie nowych technologii, takich jak automatyzacja procesów, robotyka czy systemy monitoringu, warto przeprowadzić audyt technologiczny. Audyt pomoże zidentyfikować obszary, w których wprowadzenie tych technologii przyniesie największe korzyści i oszczędności kosztów.

 – Istnieje kilka sytuacji, w których firmy powinny przeprowadzić audyt technologiczny. Jeżeli przedsiębiorstwo ma problemy z efektywnością operacyjną, takie jak zwiększone koszty produkcji, opóźnienia w dostawach czy niskie wskaźniki wykorzystania zasobów, audyt technologiczny może pomóc w zidentyfikowaniu przyczyn tych problemów i zaproponowaniu odpowiednich rozwiązań. Dzięki uzyskanym danym, firmy z sektora produkcyjnego mają ogromne możliwości redukcji kosztów, zwiększenia produkcji i zminimalizowania błędów – uważa Paweł USS z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.

A dlaczego warto zdecydować się na zmiany w firmie? Roboty przemysłowe są w stanie wykonywać zadania o większej prędkości i precyzji niż ludzie, co prowadzi do zwiększenia wydajności produkcji. Automatyzacja procesów umożliwia również ciągłą i niezawodną pracę bez przerw i zmęczenia, co skutkuje wzrostem produktywności.

Kiedy branża automotive potrzebuje audytu technologicznego?

Motoryzacja jest branżą, w której stale pojawiają się nowe technologie i innowacje. Przed wdrożeniem nowych technologii, takich jak elektryfikacja pojazdów, autonomiczne systemy jazdy czy nowoczesne systemy bezpieczeństwa, audyt technologiczny może pomóc w ocenie gotowości firmy do wdrożenia tych zmian i identyfikacji obszarów, które wymagają dostosowania.

Kiedy jeszcze konieczny jest audyt? W przypadku restrukturyzacji produkcji, np. zmiany linii produkcyjnych, wprowadzenia nowych modeli samochodów czy relokacji zakładu. Audyt pomoże również ocenić, czy infrastruktura i technologie są odpowiednie do nowych wymagań produkcji.

 – Motoryzacja jest branżą, która prężnie się rozwija i wdrażanie nowoczesnych technologii jest konieczne. Na pewno warto wykonać audyt technologiczny przed wdrażaniem nowych rozwiązań, a także w przypadku restrukturyzacji. Słabe wyniki finansowe powinny mobilizować firmy do szukania powodów, dlaczego wyniki są takie a nie inne i co możemy zrobić, by zredukować koszty i zwiększyć wydajność – dodaje Paweł Uss z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.

Audyt technologiczny w firmie budowlanej. Dlaczego warto?

Audyt w firmie z sektora budowlanego może być przeprowadzony w różnych okolicznościach, w celu oceny i optymalizacji działań firmy. Istnieje kilka sytuacji, w których warto rozważyć wykonanie audytu.

Przede wszystkim, audyt technologiczny może być przydatny przed rozpoczęciem nowego projektu budowlanego. Pozwala on ocenić zdolności i przygotowanie firmy do realizacji projektu, zapewniając wgląd w jej potencjał technologiczny oraz dostosowanie do wymagań projektu i terminów.

Audyt identyfikuje także obszary, w których można wprowadzić ulepszenia i usprawnienia, w celu osiągnięcia lepszej efektywności i wyników. Kolejną sytuacją, w której audyt może być korzystny, jest restrukturyzacja firmy budowlanej. Przebudowa linii produkcyjnych, zmiana procesów organizacyjnych czy wprowadzenie nowych technologii – audyt technologiczny pomoże w identyfikacji najbardziej efektywnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Dzięki temu firma może lepiej przygotować się do zmian, zoptymalizować działania i osiągnąć lepsze wyniki.

W naszej działalności wielokrotnie spotykaliśmy się z sytuacjami, w których dalsze funkcjonowanie na rynku naszych klientów uzależnione było od niezakłóconej realizacji kontraktów z międzynarodowymi odbiorcami i kontrahentami. Dla tego typu partnerów jakakolwiek anomalia, symptomy spadku wydajności czy obniżenie jakości produktów, towarów stanowić może podstawę do rozwiązania kontraktu lub przeniesienia go na innego dostawcę np. do lokalnej konkurencji – ostrzega Paweł Uss. – Sukcesem jednego z naszych klientów była jego reakcja w najlepszym z możliwych momentów na zaobserwowany spadek wydajności produkcyjnej. Zaangażowanie naszych ekspertów w prace audytorskie pozwoliły na identyfikację źródeł problemu klienta a następnie wykreowanie rozwiązania, które nie tylko pozwoliły na utrzymanie kontraktu międzynarodowego, ale także na wygenerowanie olbrzymich oszczędności z tytułu obniżenia brakowości produkcji, mniejszego zużycia surowca produkcyjnego oraz dwukrotny spadek cykli serwisowych maszyn wiążących się z przestojami produkcji – wylicza. – Każda branża, która na co dzień korzysta z technologii i ma przed sobą różne wyzwania, powinna zrealizować audyt technologiczny. Pomaga on zdefiniować obszary, które mogą być słabymi punktami organizacji. Znając je i wdrażając odpowiednie rozwiązania, firma zwiększa swoje szanse na sukces na konkurencyjnych i wymagających rynkach – konkluduje ekspert.

Kopiuj tekst Załączniki