Deprecated: Implicit conversion from float 11.5 to int loses precision in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 85

Deprecated: Implicit conversion from float 11.5 to int loses precision in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 87
Biznes i edukacja idą w parze – jak polskie firmy mogą współpracować z uczelniami wyższymi? – Commplace – biuro prasowe

Biznes i edukacja idą w parze – jak polskie firmy mogą współpracować z uczelniami wyższymi?

PROFIT Development
Informacja prasowa

Dzisiejszy rynek stwarza nieograniczone możliwości rozwoju. Przedsiębiorcy mogą bez problemu przełamywać bariery i odkrywać kompletnie nowe obszary działalności. Dobre perspektywy zapewnia współpraca biznesu ze światem nauki, która – zdaniem ekspertów – stanowi klucz do sukcesu zarówno na rynku naukowym, jak i przemysłowym.

Inicjowanie i realizacja projektów naukowo-badawczych 

We współczesnym świecie biznesu liczą się innowacje, rozumiane jako unikalne pomysły lub rozwiązania, które pozwalają uzyskać pewne korzyści lub zaspokajają niezaspokojone dotąd bądź zaspokojone w niepełnym stopniu potrzeby. To właśnie innowacje pozwalają firmom rozwijać się na wielu płaszczyznach i stanowią ważny element na drodze do sukcesu. Współpraca biznesu z placówką edukacyjną, rozumiana jako budowanie relacji partnerskiej opartej na bieżących spotkaniach oraz krótko- bądź długoterminowych projektach badawczo-rozwojowych, może stanowić źródło przewagi konkurencyjnej. 

Współpraca partnerska może obejmować wspólne badania rozwojowe, badania na zlecenie, profesjonalne i kompleksowe doradztwo techniczne i technologiczne, wspólne publikacje naukowe, realizację i wdrożenie innowacji. Współpraca edukacji i biznesu to szansa na to przenieść najnowsze zdobycze nauki do otoczenia przemysłowego i gospodarczego i w ten sposób wzmocnić przewagę konkurencyjną firmy na rynku polskim i międzynarodowym.

Transfer wiedzy do i z biznesu 

Poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności to ważny filar współczesnego biznesu. Nieustanny rozwój pomaga w budowaniu przewagi konkurencyjnej i ułatwia realizację celów biznesowych. Placówka edukacyjna może niejako wspierać biznes w tym obszarze. Współpraca może polegać na organizacji dla zewnętrznej firmy różnych form kształcenia, a w tym wykładów czy specjalistycznych warsztatów. 

Współpraca biznesu i nauki to korzyści nie tylko dla przedsiębiorców. Budowa i utrzymanie partnerskich relacji z biznesem to realna szansa dla pracowników oraz studentów uczelni wyższych. Wsparcie uczelni przez biznes zwykle oznacza objęcie patronatem wybranego kierunku lub specjalności. W ramach współpracy przedstawiciele firmy prowadzą zajęcia ze studentami, przekazując im ciekawe i przydatne informacje dotyczące zagadnień z danej branży. Innym obszarem współpracy może być organizowanie wspólnych praktyk i staży. Czasem firmy oferują uczelniom usługi w zakresie pośrednictwa pracy. 

Na współpracę z edukacją postawiła firma PROFIT Development. Chcemy rozwijać się na wielu płaszczyznach. Jednym z filarów naszej działalności jest wspieranie i kształtowanie młodych ludzi – wyjaśnia Tomasz Stoga Prezes firmy PROFIT Development. – Chcemy być coraz bardziej rozpoznawalni wśród młodego pokolenia, dlatego rozpoczęliśmy współpracę z jedną z najbardziej prestiżowych uczelni biznesowych w Polsce – Akademią Leona Koźmińskiego. 

Wsparcie Akademii Leona Koźmińskiego to kolejny etap warszawskiej działalności PROFIT Development. Szczegóły współpracy nie są jeszcze znane. Firma wyjawia jednak, że szykuje coś wyjątkowego zarówno dla studentów, jak i dla pracowników ALK. Będziemy organizować akcje edukacyjne dla studentów, planujemy specjalne podcasty. Nasi partnerzy mogą liczyć też na specjalną ofertę związaną z naszą nową, nietypową inwestycją Konopacka – mówi X.

Dla nas to zaszczyt wspierać młodych i ambitnych ludzi na ścieżce kariery – mówi Tomasz Stoga, prezes PROFIT Development.

Współpraca biznesu z edukacją to sytuacja win-win

Współpraca biznesu i edukacji to korzyści dla obu stron. Studenci i pracownicy uczelni mają szansę poznać branżę od środka, zdobyć ekspercką wiedzę, wziąć udział w specjalistycznych warsztatach bądź stażach, czy też uczestniczyć w innych przedsięwzięciach i projektach, które pozwolą im rozwijać się na wielu płaszczyznach. Uczelnia, która zdecyduje się na współpracę z prestiżową firmą, staje się atrakcyjniejsza dla kandydatów. 

Dla biznesu z kolei to szansa na to, by zdobyć innowacyjne rozwiązania, które ułatwią budowanie przewagi konkurencyjnej. Współpraca z uczelnią wyższą może przełożyć się na realne zyski w perspektywie długofalowej.

Kopiuj tekst Załączniki