Deprecated: Implicit conversion from float 11.5 to int loses precision in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 85

Deprecated: Implicit conversion from float 11.5 to int loses precision in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 87
Etisoft firmą przyjazną człowiekowi i rodzinie – Commplace – biuro prasowe

Etisoft firmą przyjazną człowiekowi i rodzinie

ETISOFT
Informacja prasowa

W tym roku, wśród firm wyróżnionych tytułem „Firma Przyjazna Rodzinie/Firma Przyjazna Człowiekowi”, nadawanym przez Instytut Humanites, znalazł się gliwicki Etisoft. Ten wyjątkowy tytuł jest przyznawany firmom, które w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy jakości życia i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym swoich pracowników.

Wellbing w praktyce

Wyróżniony projekt Etisoftu „Przejście z trzyzmianowego systemu pracy do systemu dwuzmianowego, z powodzeniem łączący transformację technologiczną i troskę o dobro pracowników” został wdrożony z myślą o stworzeniu dogodnych warunków do równoważenia życia zawodowego pracowników z życiem osobistym. Celem konkursu jest promowanie innowacyjnych i ciekawych inicjatyw wyznaczających standardy dla pracodawców na rynku pracy. Ta wyjątkowa nagroda podkreśla wielowymiarowe podejście firmy do aspektów społecznych.

Cieszymy się, że już po raz kolejny zostaliśmy docenieni przez Instytut Humanites  – mówi Agnieszka Aleksowicz, Dyrektor pionu HR firmy Etisoft. Odejście od trzyzmianowego systemu pracy jest jednym z elementów całej zmiany, którą wdrażamy, mającej na celu wzrost poziomu dobrostanu naszych pracowników. Temat pracy w godzinach nocnych, ze względu na jej skutki tj. m.in. przyczynianie się do problemów zdrowotnych i  negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie pracownika jak i jego najbliższych, był dla nas niezwykle istotny. Wdrożenie tej zmiany było możliwe dzięki przygotowaniom poczynionym przez firmę z wyprzedzeniem. Poprzez inwestycje w rozbudowę parku maszynowego, podnosząc kompetencje zespołu pracowników, usprawniając procesy w organizacji ten element zmiany udało się wdrożyć z  sukcesem.

Wprowadzone zmiany są korzystne także dla samej organizacji, prowadząc do poprawy produktywności i większego zaangażowania pracowników.

Ludzie na pierwszym miejscu

Tytuł przyznany przez Instytut Humanites to kolejny dowód na podejmowanie przez Etisoft działań zmierzających w kierunku tworzenia lepszych doświadczeń w miejscu pracy dla całego zespołu. Gliwickiemu przedsiębiorstwu udaje się przy tym łączyć dwie istotne kwestie – nieustannie dąży do dostarczania innowacyjnych rozwiązań klientom, demonstrując przy tym swoje zaangażowanie w tworzenie kultury integracji i zapewniania lepszego środowiska pracy. Tym samym w praktyce realizuje zapisy strategii biznesowej: „Etisoft znaczy bezpieczeństwo” oraz „Etisoft znaczy ludzie”.

To prestiżowe wyróżnienie pokazuje, że firmy mogą odnosić sukcesy, jednocześnie stawiając na pierwszym miejscu dobro pracowników.

Kopiuj tekst Załączniki