Indywidualny panel operatora — usprawnienie procesu druku etykiet

ETISOFT
Informacja prasowa

Spersonalizowany panel operatora umożliwia intuicyjną obsługę drukarki, co przekłada się na optymalizację czasu oraz kosztów związanych z drukowaniem etykiet. Oprogramowanie daje możliwość zaprogramowania gotowych etykiet, które są umieszczane w panelu dotykowym drukarki. Upraszcza to obsługę urządzenia oraz pomaga uniknąć przestojów. Rozwiązanie wyklucza możliwość ingerencji w zaimplementowany wzorzec etykiety, eliminując tym samym kosztowne pomyłki.

Jakie możliwości daje personalizowany panel operatora?

Możliwość zaprojektowania panelu operatora i dopasowania go do indywidualnych potrzeb klienta to rozwiązanie możliwe do zastosowania w przemysłowych modelach drukarek TSC z dotykowym ekranem. Usługę taką oferuje obecnie producent drukarek TSC.

Nowsze drukarki przemysłowe dają możliwość zaprojektowania indywidualnego panelu operatora. Ikonki można ulokować na ekranie według własnych potrzeb. W Etisoft taką usługę oferujemy w przypadku drukarek przemysłowych TSC modeli serii MH oraz MX. Urządzenia te umożliwiają ułożenie panelu operatora tak, aby w łatwy sposób wskazać odpowiednią etykietę do druku – tłumaczy Arkadiusz Krużycki, menedżer produktu w Dziale Rozwoju Produktu w Etisoft.

Personalizacja obejmuje możliwość obsługi drukarki wyłącznie na panelu dotykowym urządzenia. Tym samym komputer i edytor etykiet mogą znajdować się poza stanowiskiem pracy. Indywidualny panel umożliwia wybór wzorca etykiety wcześniej zaprojektowanej i zaimplementowanej do drukarki. Wyklucza to możliwość ingerencji operatora w wygląd wzorca, eliminując tym samym ryzyko kosztownych pomyłek.

Zdarza się jednak, że dane na etykiecie ulegają zmianie. Wówczas wystarczy wykonać zdalnie kilka prostych operacji.

W przypadku etykiet, na których mają być umieszczane zmienne dane, wystarczy podłączyć drukarkę do sieci i odpowiednio przygotować wzorzec etykiety, następnie powiązać go z odpowiednim miejscem w systemie czy bazą danych, zaimplementować do drukarki i przypisać indeks lub ikonę na panelu operatora. Po wybraniu przez użytkownika konkretnego wzorca dane zostaną automatycznie pobrane i wydrukowane na etykiecie – mówi ekspert z Etisoft.

Indywidualny panel operatora – najważniejsze zalety

Personalizacja panelu operatora daje wymierne korzyści. Prosta obsługa urządzenia stanowi skuteczny sposób na zaoszczędzenie czasu oraz pieniędzy.

Optymalizacja czasu

Indywidualny panel operatora przyczynia się do skrócenia czasu potrzebnego do przyswojenia umiejętności obsługi drukarki przez użytkownika. Czytelne ikony sprawiają, że korzystanie z drukarki staje się intuicyjne – proces przeszkolenia nowych operatorów jest więc znacznie szybszy. Uproszczenie sposobu korzystania z drukarki przekłada się również na łatwą zastępowalność osób obsługujących te urządzenia.

Optymalizacja kosztów

Personalizacja panelu operatora stanowi także sposób na oszczędności w firmowym budżecie. Jedną z najważniejszych zalet jest brak konieczności montowania na każdym stanowisku pracy kosztownego sprzętu w postaci komputera, na którym znajduje się zakupiona licencja do tworzenia etykiet. Do pracy na stanowisku wystarczy sama drukarka oraz umiejętność jej obsługi. Zakłady oszczędzają więc na dodatkowym sprzęcie, oraz ograniczaniu ilości szkoleń.

Indywidualny panel umożliwiający wybór zaimplementowanego wcześniej wzorca etykiet stanowi także sposób na uniknięcie przestojów i kosztownych pomyłek związanych z nieprawidłowościami powstałymi w procesie drukowania etykiet. Przekłada się to również na oszczędność materiałów wykorzystywanych do ich przygotowania.

Pozostałe korzyści

Indywidualny panel operatora daje użytkownikowi łatwy wybór odpowiedniego wzorca etykiety, jednocześnie uniemożliwiając edycję etykiety przez osoby nieuprawnione do wprowadzania zmian. Gwarantuje to bezpieczeństwo danych i eliminuje ryzyko powstawania z tego powodu błędów – dane na etykiecie zostają pobrane z zewnętrznych źródeł. Oprogramowanie umożliwia także zdalne wprowadzanie modyfikacji do drukarki oraz dodawanie nowych wzorców etykiet do panelu operatora bez potrzeby fizycznego kontaktu z urządzeniem na stanowisku pracy.

Kopiuj tekst Załączniki