Deprecated: Implicit conversion from float 11.5 to int loses precision in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 85

Deprecated: Implicit conversion from float 11.5 to int loses precision in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 87
Przemysł szuka pracowników. W jaki sposób ich znaleźć? – Commplace – biuro prasowe

Przemysł szuka pracowników. W jaki sposób ich znaleźć?

Dwór Korona Karkonoszy
Informacja prasowa

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Grafton Recruitment, największym wyzwaniem dla 53 proc. pracodawców z branży przemysłowej jest pozyskanie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Młodzi ludzie często rozpoczynają naukę na kierunkach humanistycznych, ubywa studentów politechnik bądź innych uczelni technicznych. Spadek liczby studentów uczelni technicznych wyniósł w tym roku 5,5 proc., a w 2022 roku ponad 3 proc. Obecnie możemy mówić o utrzymującym się trendzie. Coraz mniejsze zainteresowanie można zaobserwować we wszystkich województwach, przy czym w świętokrzyskim odnotowano rekordowy wynik, aż -11,3 proc . Jak więc pozyskać pracowników w sektorze przemysłowym? Są na to sposoby.

Ponieważ w przypadku pozyskiwania pracowników dla przemysłu popyt przewyższa podaż, przede wszystkim bardzo ważne jest zbudowanie spójnego i pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy w oczach potencjalnych kandydatów. Warto też zwrócić uwagę, jak marka jest postrzegana przez współpracowników i osoby spoza organizacji.

Zadbaj o wewnętrzny Employer Branding
Employer Branding wewnętrzny jest skierowany do obecnych pracowników firmy i ma na celu zmniejszenie procesu retencji oraz podniesienie zadowolenia pracowników danej firmy. Niezwykle ważne są działania wewnętrzne HR: co przez nie można rozumieć? M.in. bogaty system motywacyjny, w tym benefity takie jak:
• opieka medyczna,
• ubezpieczenie,
• karty MultiSport,
• nisko oprocentowane pożyczki,
• programy rozwojowe przygotowane specjalnie dla pracowników danej firmy,
• system motywacyjny o charakterze finansowym,
• konkursy i wyjazdy integracyjne,
• elastyczne godziny pracy,
• system wewnętrznej rekrutacji i selekcji związany z mobilnością pracowników i możliwościami przemieszczenia ich na inne stanowiska pracy.

-Warto, aby w firmie rozbudowana była wysoka kultura organizacyjna przejawiająca się w tym, że pracownicy utożsamiają się z jej celami. Współgranie celów organizacyjnych z celami pracowników sprzyja budowaniu zaangażowania – podkreśla Joanna Hoc-Kopiej, z Dworu Korona Karkonoszy – miejsca, która organizuje wyjazdy integracyjne dla pracowników.
Hoc-Kopiej dodaje, że z roku na rok wzrasta świadomość pracodawców w obszarze benefitów pozapłacowych. Coraz więcej firm przysyła zapytania o możliwość organizowania wyjazdów integracyjnych i spotkań.

Podstaw na atmosferę
Dodatkowo ważne jest, by w miejscu pracy panowała przyjazna atmosfera. To właśnie ona sprawia, że ludzie często nie szukają innej pracy, tłumacząc to zażyłością z innymi pracownikami, wyrozumiałym szefostwem, lojalnością czy jakością relacji między członkami poszczególnych zespołów. Warto zauważyć, że jeśli pracownikom będzie się pracowało komfortowo w danej firmie, będą się o niej wypowiadać dobrze na zewnątrz organizacji, co przełoży się na reputację danego przedsiębiorstwa w szerszym środowisku.

Nie zapominaj o zewnętrznym Emoloyer Brandingu
Employer Branding zewnętrzny to działania, które potwierdzają, że w Twojej firmie warto się zatrudnić. Jest on zatem skierowany do potencjalnych kandydatów do pracy. A gdzie najczęściej obecnie ludzie szukają zatrudnienia? Oczywiście – żyjemy w dobie Internetu i to tam najlepiej się zaprezentować. Warto zainwestować w reklamy, prowadzenie profilu na Facebooku czy LinkedIn. Coraz częściej firmy tworzą profile na znanej platformie Tik-Tok. Nie zapomnijmy jednak o GoWork czy wizytówce w Google. Oczywiście można skorzystać również z innych dostępnych kanałów komunikacji, takich jak prasa czy banery reklamowe.
Świetnym rozwiązaniem jest również promowanie własnej marki na targach pracy, gdzie corocznie przybywa nawet kilka tysięcy potencjalnych kandydatów.

Ponadto czołowe uczelnie, w tym również techniczne, często organizują konkursy na pracodawcę roku, co jest atrakcyjną reklamą dla firmy. Kolejnym dostępnym rozwiązaniem jest wizytacja reprezentacji przedsiębiorstwa w szkołach średnich bądź uczelniach wyższych. Podczas takich spotkań jesteśmy w stanie zainteresować potencjalnych kandydatów pracą w danym przedsiębiorstwie czy rozdać broszury informacyjne.

Kopiuj tekst Załączniki