System APS – innowacyjna aplikacja do automatyzacji audytu teraz także w Thule!

ETISOFT
Informacja prasowa

APS, innowacyjna aplikacja stworzona przez Etisoft Smart Solution i 2KMM, w prosty sposób automatyzuje audyt w przedsiębiorstwie. To intuicyjne narzędzie pomaga m. in. w organizacji i optymalizacji harmonogramowania, raportowania i gromadzenia danych. Bez względu na rodzaj audytu – 5S, LPA, TPM, ISO, BHP lub Nearmiss – w każdym przypadku pozwala zaoszczędzić setki godzin. Korzyściami wynikającymi z wdrożenia aplikacji cieszy kolejna firma – Thule Sp. z.o.o.

System APS (Audit Process Support) to rozwiązanie,którego celem jest zastąpienie tradycyjnego audytu wewnętrznego – zwykle uciążliwego i czasochłonnego. Innowacyjny system pozwala nie tylko przyspieszyć proces audytu i skrócić czas reakcji na niezgodności. Wdrożenie tego narzędzia to także kolejny krok na drodze cyfryzacji przedsiębiorstwa, zwiększające jego wartość i konkurencyjność na rynku. Intuicyjna, mobilna aplikacja, kompleksowo wspiera i optymalizuje wszystkie działania audytowe, także w kontekście audytu 5S

Audyt 5S z systemem APS – jak to działa?

Podstawowa zasada utrzymania porządku i odpowiedniej organizacji w miejscu pracy w myśl drugiego kroku narzędzia 5S, czyli systematyki, która wyraża się w haśle: „miejsce na wszystko i wszystko na swoim miejscu”. Bezpieczne i produktywne miejsce pracy wymaga struktury i dyscypliny. To jest sedno audytu 5S.

W firmie Thule Sp. z.o.o., będącej naszym klientem, wdrożenie systemu APS przełożyło się bezpośrednio na jeszcze lepszy porządek w dokumentacji oraz oszczędność czasu kompetentnych pracowników. – zdradza Bartłomiej Bury z firmy Etisoft Smart Solutions. Na potwierdzenie tych słów, Mateusz Berg, Production Specialist Region Europe & ROW z firmy Thule Sp. z.o.o., dodaje: – Dzięki wdrożonemu narzędziu część obszarów wygląda bardziej przejrzyście, jest w nich porządek. Jeśli pojawiają się niezgodności, możemy reagować od razu. Wcześniej, bez pomocy systemu APS, uwzględnienie niezgodności na liście zadań do poprawy zajmowało nam czasem nawet 2 tygodnie.

Zgodnie z koncepcją Lean Management

Efektywne dążenie do celu i skuteczne rozwiązywanie problemów nie zawsze jest możliwe przytworzeniu skomplikowanych raportów. Zwłaszcza, gdy robi się to za pomocą różnych metod i przez zespół złożony z wielu osób. Dzięki systemowi APS audyt 5S staje się jeszcze bardziej ustandaryzowany. Takie działanie może zdecydowanie pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa, wydajności i porządku w miejscu pracy. Jak zauważa Mateusz Berg z firmy Thule Sp. z.o.o.

– Obecnie na platformie prowadzimy regularne audyty 5S dla naszych gniazd produkcyjnych. Wcześniej, ze względu na długi czas opracowania audytów (ok 2-3 dni), robiliśmy audytów mniej. Teraz możemy robić je częściej i bardziej systematycznie.

System APS – narzędzie w fazie ciągłego doskonalenia

System APS to produkt na miarę filozofii Lean Manufacturing, co przejawia się w ciągłym doskonaleniu funkcjonalności aplikacji. Najnowsza wersja systemu APS już oferuje wiele dodatkowych korzyści, w porównaniu z poprzednią. Sąto m.in. digitalizacja działań audytowych, ograniczone zużycie papieru, wygodny i intuicyjny interfejs zarządzania harmonogramami i szybki dostęp dla wszystkich użytkowników.

Ci ostatni cenią sobie wygodę tworzenia audytów na urządzeniach mobilnych i bezpośredni dostęp do rejestru wykrytych niezgodności, a także pełną kontrolę i weryfikację planu działania, z możliwością oddelegowania osób lub zespołu w celu podjęcia działań naprawczych. Tym, czego nie było w poprzedniej wersji systemu jest także możliwość analizy zebranych statystyk czy wyników. – System zyskuje nowe rozwiązania usprawniające doświadczenia użytkowników APS, które wdrażamy dzięki sugestiom naszych klientów – podkreśla Bartłomiej Bury. A ponieważ katalog sugestii ma charakter otwarty, funkcjonalność aplikacji będzie nadal sukcesywnie doskonalona.

.

Kopiuj tekst